ضرورت توجه به نقش برجسته ایدرو در اصلاح حکمرانی صنعتی کشور
ضرورت توجه به نقش برجسته ایدرو در اصلاح حکمرانی صنعتی کشور
اقتصادوتجارت : معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت با بیان اینکه خلاصه و عصاره برنامه‌های تحولی وزارت صمت در دولت سیزدهم عبارت است از اصلاح ساختار حکمرانی بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری، گفت: بر مبنای نظریه حکمرانی خوب و مطلوب که نقش اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت را با کاهش تصدی گری دولت و توانمند سازی بخش خصوصی پیشنهاد می‌دهد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌تواند بیشترین اثرگذاری سازنده و فعال را در مسیر اصلاح حکمرانی صنعتی کشور داشته باشد.

به گزارش ایدرونیوز محمد جواد حاجی حسینی در آیین گرامیداشت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس ایدرو با تبریک عید سعید غدیر خم، اظهار داشت: نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی و کارآیی و حاکمیت قانون تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار با ساز و کار تعامل عملی دولت و بخش خصوصی است .

وی افزود: این الگو به دنبال نقش حداقلی دولت و توانمند سازی بخش خصوصی می باشد و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم گر خود را تقویت نموده و به جای تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صمت با اشاره به بخش هایی از بیانیه گام دوم انقلاب با محوریت اصلاح ساختار حکمرانی برای دستیابی به توسعه پایدار، خاطرنشان کرد: تقویت اقتصاد مستقل کشور مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت و توزیع عادلانه و مصرف به اندازه و مناسبات مدیریتی خردمندانه در بیانیه گام دوم مورد تأکید رهبری معظم انقلاب قرار گرفته و به نوعی اصلاح ساختار حکمرانی بخش های اقتصادی را با تکیه بر محورهایی نظیر استفاده از فرصتها و ظرفیتهای عظیم طبیعی و انسانی موجود در کشور، کم اثر و حتی بی اثر کردن تحریمها از طریق اصلاح و مرتفع نمودن مشکلات درونی، اجرای کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی، توجه به ظرفیت داخل، درون زایی اقتصاد کشور، مولد شدن دانش بنیان ها، عدم تصدیگری دولت، تقویت نقش مردم و مردمی کردن اقتصاد و اهتمام ویژه در به کارگیری تیم جوان، دانا، مؤمن و مسلط بر دانسته های اقتصادی مورد توجه قرار داده است.

حاجی حسینی ادامه داد: بسیاری از گزاره های مورد تأکید بیانیه گام دوم در حوزه اصلاح حکمرانی اقتصادی با تقویت و برجسته کردن نقش کلیدی ایدرو و شناخت و بهره گیری از ظرفیت های کم نظیر آن می تواند اتفاق بیفتد و مسیر حصول اهداف و اصلاح ساختار حکمرانی صنعتی را هموارتر نماید.

وی خلاصه و عصاره برنامه های تحولی وزارت صمت در دولت سیزدهم را اصلاح ساختار حکمرانی بخش های صنعتی، معدنی و تجاری دانست و افزود: بر مبنای نظریه حکمرانی خوب که نقش اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت را برای حرکت در مسیر حکمرانی خوب در نظر می گیرد و با کاهش تصدی گری دولت، توانمند سازی بخش خصوصی را پیشنهاد می دهد، ایدرو نقش سازنده و فعالی را پیدا می کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت پیشینه قدرتمند و تصویر مثبت و نیرومند ایدرو در جریان تولید صنعتی کشور را بهترین همراه برای اصلاح ساختار حکمرانی صنعتی کشور عنوان کرد و گفت: روند اصلاح حکمرانی که همراه با اجرای برنامه های تحولی میان مدت و بلند مدت وزارت صمت و همچنین تدوین و تنظیم اسناد آمایش سرزمین همراه شده، فعالیت های تولید و تجارت کشور را همگرا و هم افزا می نماید و سند راهبردی ایدرو نیز که برنامه ۵ سال آینده این سازمان توسعه ای را شامل می شود، مبتنی بر برنامه های تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم و تدوین شده است.

حاجی حسینی در پایان با قدردانی از تلاش های همکاران و مدیران و کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، یکی از بهترین پروژه ها و برنامه های تحولی وزیر صمت در هنگامه رای اعتماد را پروژه گسترش و تقویت زیست بوم نوآوری و فناوری ارزیابی و تصریح کرد: در محدوده این پروژه بازیگران زیست بوم نوآوری شامل شرکتهای نوآور و دانش بنیان، سازمان های حاکمیتی مرتبط و شرکتهای بزرگ ملی در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری فعال هستند و ایدرو می تواند بیشترین سهم را در تحقق و تکمیل این پروژه تحولی ایفا نماید.

گفتنی است امروز همزمان با ۲۶ تیرماه پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ویرایش نخست سند راهبردی ایدرو ۱۴۰۶ رونمایی شد. براساس سند راهبردی جدید، چشم انداز ایدرو توسعه صنعتی و گسترش پلت فرم های نوسازی و نوآوری صنعتی در افق ۱۴۰۶ خواهد بود. توانمند سازی و نوسازی صنایع، توسعه پلت فرم های نوآورانه، توسعه هدفمند سرمایه گذاری و توسعه مدیریت و ارتقای شایستگی‌ها چهار راهبرد کلان ایدرو براساس سند جدید تعریف شده اند.