ضرورت بازنگری و به روزرسانی مهارت های منجر به اشتغال سربازان در زمینه ICT
ضرورت بازنگری و به روزرسانی مهارت های منجر به اشتغال سربازان در زمینه ICT
اقتصادوتجارت : در سی و نهمین جلسه کمیسیون دائمی مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر ضرورت بازنگری و به روزرسانی مهارت های منجر به اشتغال سربازان در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاكيد كرد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اين جلسه که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، دکتر یزدانیان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا کنون بیش از ۳۲ هزار نفر ساعت دوره آموزشی جهت مربیان و بیش از ۲۰۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشی جهت سربازان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شده است.وی با اشاره به روند سریع تغییرات در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: با توجه به موضوعاتی مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین، كه امروزه مورد توجه قرار گرفته و آینده اشتغال را تحت تاثیر قرار خواهند داد، دوره های آموزشی تدوین شده برای مهارت آموزی در سال ۹۷ نیازمند بازنگری هستند.

رییس پژوهشگاه خاطر نشان كرد: به منظور گسترش آموزش های مهارتی سربازان، ارتباط سیستماتیک بین مراجع آموزش دهنده و ستاد کل نیروهای مسلح ضرورت دارد تا ضمن تسریع در این زمینه، فعالیت های ارزیابی آموزشی با دقت بیشتری ادامه یابد

گفتني است، در جلسه کمیسیون دائمی، دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح به ارائه گزارش عملکرد خود در زمینه مهارت آموزی پرداختند