صنعت بیمه همواره در کنار مردم بوده است
صنعت بیمه همواره در کنار مردم بوده است
اقتصادوتجارت : مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به نقش تاثیرگذار صنعت بیمه در رشد اقتصادی کشور، گفت: صنعت بیمه ایران همواره در کنار مردم و دولت‌ها بوده و بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشور به واسطه حضور بیمه به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل ازروابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با تاکید بر نقش و اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد جهانی، گفت: صنعت بیمه به عنوان یکی از بخش‌های پیشرو در اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و سهم قابل توجهی از بازارهای مالی را به خود اختصاص داده است.
او ادامه داد: صنعت بیمه در سطح جهانی و کشورهای پیشرفته سهم بسیار پررنگی دارد و این در حالی است که در ایران صنعت بیمه آنطور که باید به عموم جامعه معرفی نشده است.
مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در سطح جهانی در گرو رشد صنعت بیمه و میزان سهم این صنعت از بازارهای مالی است که صنعت بیمه و اقتصاد ایران از این قاعده مستثنی نیست.
دکتر جباری با اشاره به اینکه هشت دهه از عمر صنعت بیمه در کشور می‌گذرد، یادآور شد: در ظاهر و در سطح جامعه آنطور که باید به صنعت بیمه توجه نشده و این در حالی است که صنعت بیمه همواره در کنار مردم و دولت‌های بوده و در بسیاری از مواقع صنعت بیمه کمک حال کشور بوده است.
مدیرعامل بیمه رازی در انتها خاطرنشان کرد: صنعت بیمه در حرکت چرخ‌های اقتصاد خرد و کلان کشور و رونق اقتصادی تاثیر بسزایی داشته است و اگر صنعت بیمه ایران نبود در بسیاری از برهه‌های زمانی اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد خرد و پروژه‌های صنعتی با مشکل مواجه می‌شد.