صرفه جویی بیشتر در مصرف سوخت با افزایش سهم مترو در سفرهای درون شهری
صرفه جویی بیشتر در مصرف سوخت با افزایش سهم مترو در سفرهای درون شهری
اقتصادوتجارت : مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و کارشناسان دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه از شرکت بهره برداری متروی تهران و شرکت واگن سازی متروی تهران بازدید کردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، مهدی شایسته اصل مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جاری این شرکت، بر عزم جدی برای افزایش سهم مترو در جابجایی مسافر و در نتیجه صرفه جویی در مصرف سوخت در کلان شهر تهران تاکید کرد .
وی افزود: شرکت بهره برداری مترو تمام سعی و تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا با اورهال ناوگان خارج از سرویس و ورود این قطارها به چرخه بهره برداری بتواند ضمن افزایش ظرفیت مسافری ، بخشی از تقاضای شهروندان جهت استفاده از مترو را پوشش دهد .
مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران گفت: امیدواریم در این مسیر سازمان برنامه و بودجه و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با حمایت از سرمایه گذاری در تعمیرات اساسی ناوگان در قالب طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در شهر تهران و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید ، حمایت لازم را از این شرکت و مجموعه شهرداری تهران انجام دهد .
در ادامه مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به اینکه موضوع حمل و نقل ریلی به طور عام در تمامی دوره ها جز اولویت های این شرکت بوده است افزود: ما تلاش می کنیم تا به سهم خود به مترو کمک کنیم.
حسین آب نیکی افزود: طرح های ماده ۱۲ در حوزه های مختلف عملکرد خوبی نداشته و چالش های عمومی دارد که چالش های آن در حوزه مترو در این بازدید مطرح شد. ما در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و همکارانمان در سازمان برنامه و بودجه باید کمک کنیم تا این موضوعات مرتفع شود.
وی افزود: اگرچه تمایل برای این تغییر وجود دارد اما تاکنون از همین ظرفیت موجود نیز به خوبی استفاده نشده است و باید بررسی کنیم تا این موارد را بر طرف کنیم.
وی گفت: باید کار کارشناسی مفصلی با حضور ذینفعان موضوع در یک کارگروه مشترک صورت گیرد تا مصوبه را بهبود و ارتقا دهند و چالش هایی را که مصوبه ایجاد کرده را اصلاح کنیم و همانطور که مصوبه مربوط به راه آهن اصلاح شد، برای مترو نیز این کار انجام شود.
در حاشیه این بازدید بهمنی مسئول طرح های ماده ۱۲ سازمان برنامه و بودجه گفت: نگرانی امروز شرکت بهره برداری مترو در حوزه تجهیزات و بحث اورهال واگن هاست و ما سعی می کنیم برای رفع این دغدغه کمک کنیم.
وی با اشاره به اینکه براساس یک سری توجیهاتی، طرح ها به مصوبه شورای اقتصاد برده می شود، تصریح کرد: باید بتوانیم توجیه کنیم که در شرایط کنونی که مشکل تامین منابع مالی برای خرید واگن های جدید داریم، اورهال قطارها به صلاح کشور است.
وی گفت: سعی می کنیم این رایزنی را با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و وزارت نفت داشته باشیم تا این اتفاق بزرگ را رقم بزنیم.
بهمنی با تاکید بر اینکه اگر هدف متروی تهران که رسیدن به رقم جابجایی هفت میلیون مسافر در روز است محقق شود، می تواند در صرفه جویی مصرف سوخت کمک کند خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز سعی خواهد کرد در قالب قوانین موجود، بیشترین کمک را به حمل و نقل ریلی درون شهری داشته باشد .
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و کارشناسان دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه پس از برگزاری جلسه و بازدید از متروی تهران به شرکت واگن سازی تهران رفتند و از نزدیک در جریان روند اورهال قطارها قرار گرفتند. طی این بازدید جلسه ای نیز با حضور محمود مقدمی مدیرعامل شرکت واگن سازی تهران برگزار شد.