صدور ۷۵۷۴ عدد کارت فعال و انعقاد ۱۸۴ فقره قرارداد خدمات کارت اعتباری مروارید پست بانک ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱
صدور ۷۵۷۴ عدد کارت فعال و انعقاد ۱۸۴ فقره قرارداد خدمات کارت اعتباری مروارید پست بانک ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱
اقتصادوتجارت : کارت اعتباری مروارید از آبان ماه 1398 الی شهریور ماه سال ۱۴۰۱ توسط استان‌‏ ها و مناطق، بازاریابی و منجر به انعقاد قرارداد و صدور کارت مروارید شده است که تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد 7574 عدد کارت فعال صادر و تعداد 184 فقره قرارداد منعقد شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، از مجموع ۱۸۴فقره قرارداد منعقده؛ استان خراسان جنوبی با ۳۷، استان خوزستان با ۲۱ و استان البرز با ۲۰ فقره، بیشترین قرارداد را به خود اختصاص داده اند.
بنا بر این گزارش: بیشترین تعداد کارت‌های مروارید در شعبه مستقل، منطقه شرق تهران، استان قزوین، خوزستان و منطقه غرب به ترتیب به تعداد ۱۴۰۴، ۶۳۴، ۴۶۳، ۴۲۳ و ۳۵۸ صادر شده است.
مدیر امور استان‌ها و بازاریابی گفت: کارمزد غیر مشاع قراردادهای مروارید پلاس در شش ماهه سال ۱۴۰۱، مبلغ بیش از ۱۶۷ میلیون ریال محقق شده که از این مبلغ استان‌های البرز، منطقه غرب، قزوین، هرمزگان و شعبه مستقل در مجموع ۵۰ درصد از کارمزد حاصله را به خود اختصاص داده اند.