صدور ۴ هزار و ۳۸۱ مورد پروانه ساختمانی در ۹ ماهه نخست امسال
صدور ۴ هزار و ۳۸۱ مورد پروانه ساختمانی در ۹ ماهه نخست امسال
اقتصادوتجارت : مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از صدور 4 هزار و 381 مورد پروانه ساختمانی طی 9 ماهه نخست امسال خبرداد و گفت: مناطق 21، 22 و 3 در صدر جدول بیشترین درصد تعداد صدورپروانه نسبت به تعداد پارسل های کل منطقه قرار گرفتند.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حامد سلیمی با مقایسه آمار صدور پروانه ۹ ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته گفت: از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه امسال، ۴ هزار و ۳۸۱  مورد پروانه ساختمانی صادر شده که این آمار در مدت مشابه سال قبل، ۵ هزار و ۳۴۴  مورد بوده است.
وی ادامه داد: از لحاظ متراژ ساخت ‌و ساز نیز در ۹ ماه اول امسال، مجوز ساخت برای حدود ۷ میلیون و ۶۵ هزار مترمربع صادر شده؛ این عدد در مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ میلیون و ۳۸ هزار مترمربع بوده است. بنابراین شاهد کاهش حدود ۱۲ درصدی ساخت‌ وساز در شهر تهران از لحاظ متراژ هستیم.
سلیمی تشریح کرد: از تعداد پروانه‌های صادره در ۹ ماه نخست امسال، ۴ هزار و ۸ مورد در پهنه R (مسکونی)، ۲۷۳ مورد در پهنه M (مختلط تجاری، اداری و مسکونی)، ۹۶ مورد در پهنه  S (کار و فعالیت) قرار دارند.
وی افزود: از مجموع پروانه‌های صادر شده در سال گذشته نیز ۴ هزار و ۹۲۳ مورد در پهنه مسکونی، ۳۱۳ مورد در پهنه مختلط و ۱۰۷ مورد در پهنه کار و فعالیت بوده است.
سلیمی با اشاره به فراوانی درصد تعداد صدورپروانه نسبت به تعداد پارسل های کل هر منطقه در سال۱۴۰۰ اظهار داشت: در ۹ ماه نخست امسال، منطقه ۲۱ با صدور پروانه برای ۰٫۹۱ درصد املاک منطقه، بیشترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل های کل منطقه را دارد و سپس منطقه ۲۲ با ۰٫۸۰ درصد و منطقه ۳ با ۰٫۶۶ درصد به ترتیب در ردیف دوم و سوم قرار دارند. منطقه ۱۸ نیز با ۰٫۲۵ درصد، کمترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل های کل منطقه را داشته است.
وی ادامه داد: همچنین در سال ۹۹، بیشترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل های کل هر منطقه مربوط به منطقه ۲۲ با ۱٫۵۴ درصد، سپس منطقه ۲۱ با ۱٫۲۰ درصد و منطقه ۱۵ با ۰٫۸۷ درصد بوده است که در همین سال، منطقه ۱۸ و ۱۲ با ۰٫۳۶ درصد کمترین درصد تعداد صدورپروانه نسبت به تعداد پارسل های کل منطقه را به خود اختصاص داده اند.  
وی در خصوص فراوانی متراژ ساخت ‌و ساز در مناطق ۲۲گانه نیز گفت: در ۹ ماه نخست امسال مناطق ۲۲ ، ۴ و ۱ مجوز بیشترین متراژ ساخت ‌و ساز را داشته و مناطق ۹، ۱۹ و ۱۰ مجوز کمترین متراژ ساخت‌ و ساز را گرفته‌اند، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته مناطق ۴ ، ۵ و ۳ بیشترین و مناطق ۱۰ ، ۱۳ و ۱۱ کمترین متراژ ساخت‌ و ساز را داشته اند.
مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران با اشاره به فراوانی تعداد پروانه های صادره در مناطق ۲۲ گانه گفت: در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۰ بیشترین تعداد صدور پروانه،۴۶۵ مورد در منطقه ۱۵، ۴۴۲ مورد در منطقه ۴ و ۲۸۰ مورد در منطقه ۲ بوده است، همچنین منطقه ۲۲ با ۱۰۸ مورد کم‌ترین میزان صدور پروانه در این مدت را داشته است.
سلیمی بیان کرد: در ۹ ماه نخست سال ۹۹ نیز، بیشترین فراوانی صدور پروانه مربوط به منطقه ۱۵ با ۶۸۰ مورد، منطقه ۴ با ۴۴۷ مورد و منطقه ۱۴ با ۳۶۶ مورد بوده است؛کم‌ترین میزان صدور پروانه در منطقه ۹ با ۱۰۳ مورد اتفاق افتاد.
وی در خصوص پروانه‌های صادره به تفکیک مناطق ۲۲گانه گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری برای منطقه یک(۲۱۲ فقره)، منطقه دو(۲۸۰ فقره)، منطقه سه(۲۰۲ فقره)، منطقه چهار(۴۴۲ فقره)، منطقه پنج(۱۸۸ فقره)، منطقه شش(۱۲۰ فقره)، منطقه هفت(۱۹۹ فقره)، منطقه هشت(۲۵۸ فقره)، منطقه نه(۱۱۸ فقره)، منطقه ده(۱۵۷ فقره)، منطقه یازده(۱۴۶ فقره)، منطقه دوازده(۱۲۰ فقره)، منطقه سیزده(۱۵۸ فقره)، منطقه چهارده(۲۴۱ فقره)، منطقه پانزده(۴۶۵ فقره)، منطقه شانزده(۱۷۳ فقره)، منطقه هفده(۲۰۰ فقره)، منطقه هجده(۱۲۳ فقره)، منطقه نوزده(۱۳۱ فقره)، منطقه بیست(۱۸۵ فقره)، منطقه بیست‌ویک(۱۵۵ فقره) و منطقه بیست‌ودو(۱۰۸ فقره) پروانه صادر شده است.
سلیمی تأکید کرد: آمار ارائه شده با توجه به تنوع و تعداد املاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق ۲۲ گانه بوده و ملاک برتری و ارزشیابی مناطق ۲۲ گانه در صدور پروانه نیست.