صدور مجوز بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان‌های پایتخت آغاز شد
صدور مجوز بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان‌های پایتخت آغاز شد
اقتصادوتجارت : معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از آغاز صدور مجوز بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان‌ها در مناطق 22 گانه پایتخت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی درخصوص جزئیات این دستورالعمل گفت: بخشي از ساختمان هاي موجود شهر تهران، براساس آخرين ضوابط و آيين نامه هاي لرزه اي، طراحي و اجرا نشده اند و در معرض خطر فروریزش در زلزله هاي متوسط و شديد قرار دارند. اين ساختمان ها بعضاً به دلايلي از قبيل عدم توجيه اقتصادي، محدوديت هاي طرح تفصيلي، مسائل حقوقي و مالكيتي، واقع شدن در محدوده بافت هاي تاريخي، مساحت کم و عدم امكان تجميع با پلاك هاي مجاور، امكان تخريب و نوسازي ندارند و بی توجهی به نوسازي و بهسازي لرزه اي آن ها، مخاطرات جاني و خسارات مالي بسياري را در زمان وقوع زلزله در برخواهد داشت.
وی ادامه داد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با هدف كاهش این مخاطرات و ارتقاء نسبي كيفيت ساختمان هاي آسيب پذير، “دستورالعمل فني بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان هاي شهر تهران” را تدوین نموده که با تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تایید نهایی مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، ساز و کار اجرایی آن به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ میگردد.
معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه اين فرآيند، جايگزين بهسازي لرزه اي تفصيلي ساختمان ها طبق ضوابط دستورالعمل هاي مربوطه از جمله نشريه ۳۶۰ سازمان برنامه و بودجه نخواهد بود، اظهار داشت: دامنه شمول اين مجوز، ساختمان هاي صرفاً مسكوني و يا ساختمان هاي مسكوني داراي سطوح تجاري يا اداري در حد ۲۰ درصد مساحت عرصه و حداكثر ۵۰ مترمربع، با لحاظ شرايط ۶ گانه ای که در دستورالعمل ابلاغی آمده، خواهد بود.
صارمی درخصوص اجرای طرح بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان و نقشه هاي اجرايي مربوطه، توضیح داد: این طرح در حدود شرايط مذكور در دستورالعمل ابلاغی، توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و از طريق شركت هاي داراي صلاحيت، تهيه و توسط يك شركت داراي رتبه پيمانكاري از سازمان برنامه و بودجه يا واجد صلاحيت اجرا از سازمان نظام مهندسي ساختمان و يا افراد حقيقي و حقوقي دوره ديده و داراي صلاحيت اجراي بهسازي لرزه اي نسبي از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اجرا مي شود.
وی تصریح کرد: ثبت درخواست مجوز نیز با درخواست مالك يا نماينده قانوني وي با ارائه اسناد مالكيت، سابقه شهرداري، اقرارنامه رسمي از سوي مالك يا نماينده قانوني وی و معرفي شركت مجري در قالب مجوز بهسازي لرزه اي نسبي امكان پذير خواهد بود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران اضافه کرد: به منظور تشویق و ترغیب مالکان ساختمان هاي آسيب پذير به ارتقاء عملكرد لرزه اي بنا در برابر زلزله نیز سازمان نوسازي شهر تهران موظف شده است تا از طريق دفاتر توسعه محله اي، با هماهنگي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، راهكارهاي تشويقي و ترويجي، نظير ارائه تخفيف در هزينه هاي اجراي بهسازي لرزه اي نسبي و تخصيص تسهيلات بانكي براي متقاضيان بهسازي لرزه اي نسبي با استفاده از كليه ظرفيت هاي موجود در داخل و خارج شهرداري تهران را پيگيري کند.