صدور اخطار برای ۴۰ واحد خرید و فروش خودرو در منطقه ۱۹
صدور اخطار برای ۴۰ واحد خرید و فروش خودرو در منطقه ۱۹
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه 19 از افزایش نظارت ها بر فعالیت اصناف و واحدهای شغلی مزاحم به منظور جلوگیری از سدمعبر و سهولت تردد شهروندان با نزدیک شدن به پایان سال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، مهدی هدایت شهردار منطقه ایجاد سدمعبر و مشکل تردد خودروها و شهروندان را یکی از معضلات مهم بویژه در روزهای پایانی سال و افزایش خریدهای نوروزی دانست و گفت: در همین راستا ضمن افزایش نظارت ها و ارائه تذکرات لازم به عاملان سدمعبر و واحدهای مزاحم، اخطارهایی مبنی بر اجرای بند ۲۰ و تعطیلی صادر شده است.
او فعالیت واحدهای خرید و فروش خودرو در محدوده شکوفه را یکی از عوامل سدمعبر در این محدوده دانست و افزود: تاکنون برای ۴۰ مورد از این مشاغل اخطار صادر شده و ۵ واحد نیز پس از دریافت سه مرحله اخطار و بی توجهی به آن ها تعطیل شده اند. ضمن اینکه درنتیجه اجرای آرای بند ۲۰، ۱۲ واحد نیز تغییر شغل دادند.
به گفته هدایت در ادامه این فعالیت، نزدیک به ۵۰ مورد اخطار نیز به عاملان سدمعبر اعم از واحدهای خدمات خودرویی، میوه فروشی، توزیع گوشت و مرغ در خیابان های شکوفه، میعاد، مهران، نیکوبین، شهید صمدی و … صورت گرفت.
شهردار منطقه در بخش دیگری از استمرار طرح جمع آوری گاراژهای تفکیک غیر مجاز پسماند در محدوده خلازیر خبر داد و بیان کرد: طی روزهای اخیر ۳۰ اخطار دیگر به صاحبان این گاراژها صادر شده است.