صحبت‌های مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت گل‌گهردر برنامه زنده تلویزیونی «در پناه عشق»
صحبت‌های مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت گل‌گهردر برنامه زنده تلویزیونی «در پناه عشق»
اقتصادوتجارت : مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر روز دوشنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ در برنامه زنده تلویزیونی «در پناه عشق» شبکه دو سیما حضور بعمل آوردند.

مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر روز دوشنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ در برنامه زنده تلویزیونی «در پناه عشق» شبکه دو سیما حضور بعمل آوردند.
در این برنامه در مورد مسئولیت های اجتماعی گل گهر سیرجان چه در زمینه فرهنگی و چه در زمینه گردشگری و اشتغالزایی در دولت سیزدهم صحبت شد.
که از این اقدامات احداث ورزشگاه در سیرجان که زیرساخت مناسبی در این شهرستان دارد.
همچنین از افتتاح بیمارستان مجهز با کمک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر که در سال جدید به بهره برداری خواهد رسید عنوان شد.
و در ادامه صحبت ها از سهامدارن این شرکت تقدیر و تشکر شد.