شکایت گروهی از طلاب قم از ۱۵ نفر از زنان بازیگر!
شکایت گروهی از طلاب قم از ۱۵ نفر از زنان بازیگر!
اقتصادوتجارت : گروهی از طلاب قم در نامه ای عجیب از ۱۵ نفر از بازیگران زن سینمای ایران بدلیل بدحجابی منجر به تحریک آنان به دادسرای قم شکایت کرده و ضمن مطرح کردن اتهاماتی مانند محروم شدن از لذت انس با خدا درخواست جبران ضرر‌های وارده بخود را نموده اند.

معلوم بودن قسمتی از سر، سینه و گوش، استفاده از ‎گلسر و کلاه لبه دار از جمله مصادیق بدحجابی ذکر شده است.شکات، بدحجابی متهمان را موجب زیان معنوی، تحلیل رفتن عقل و نقش بستن تصاویر جنسی در اذهان خوانده اند. شاکیان این پرونده چند تشکل حوزوی در قم بوده اند مانند: مجمع جهادی روحانیون قم تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب قم مجمع فعالان امر به معروف قم و چند موسسه دیگر.