شهرداری تهران به افراد بی‌سرپناه چه خدماتی ارائه می‌کند؟
شهرداری تهران به افراد بی‌سرپناه چه خدماتی ارائه می‌کند؟
شبکه اقتصادوتجارت : افراد بی‌خانمان از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی هستند، به همین منظور گرم‌خانه‌های سطح شهر تهران با هدف ارتقای امنیت و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت و امنیت اجتماعی به این افراد خدماتی را ارائه می‌دهد.

افراد بی‌خانمان از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی هستند، به همین منظور گرم‌خانه‌های سطح شهر تهران با هدف ارتقای امنیت و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و تلاش در جهت ارتقاء سطح سلامت و امنیت اجتماعی

به این افراد خدماتی را ارائه می‌دهد.شما هم می‌توانید در صورت مشاهده افراد بی خانمان و کارتن خواب با ۱۳۷تماس بگیرید تا گشت های فوریت خدمات اجتماعی آن ها را به گرمخانه های شهرداری تهران منتقل کنند.
تامین خدمات اقامتی، پوشاک مناسب فصل، خدمات بهداشت فردی، مشاوره و مددکاری، خدمات حمایتی
خدمات پزشکی و…به کارتن خواب‌ها، معتادان، متکدیان، بی‌خانمان‌ها، در راه ماندگان و بیماران روانی آسیب‌دیده بخشی از این اقدامات است.