شهرداری از عهده نگهداری از کارتن خواب ها در گرمخانه‌ها به خوبی برآمده است
شهرداری از عهده نگهداری از کارتن خواب ها در گرمخانه‌ها به خوبی برآمده است
شبکه اقتصادوتجارت : سردار محمد رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گفت: شهرداری از عهده نگهداری از کارتن خواب ها در گرمخانه‌ها به خوبی برآمده است.

سردار محمد رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: شهرداری از عهده نگهداری از کارتن خواب ها در گرمخانه‌ها به خوبی برآمده است و نیاز است که برای کمک به افراد کارتن خواب که در طول روز در خیابان‌ها هستند و شب به گرمخانه می‌روند دستگاه‌های دیگر نیز وارد عمل شوند.
?فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ ادامه داد: باید برای این افراد اشتغال ایجاد کرد و مهارت آموزی انجام داد تا ۶ ماه بعد این افراد در خیابان‌ها نمانند. باید سازمان فنی و حرفه‌ای و بهزیستی بررسی کنند تا برای آن‌ها اشتغال ایجاد کنند و ببینند چه دلیلی دارد که در خیابان زندگی می‌کنند.