شهر، پیوست اقتصادی میخواهد
شهر، پیوست اقتصادی میخواهد
اقتصادوتجارت : حمیدیان : امروز به نظر من موضوع سنگ آهن مرکزی، شهرستان بافق و اقتصاد منطقه و همه اینها به مقوله‌ای به نام آینده گره خورده است. باید برنامه هایمان ناظر به مفهموم آینده باشد، اولین گام هم در این مسیر ترسیم نقشه راه و آگاهی از چالش‌ها و هزینه‌های آن است ، هر جامعه ای که آینده خود را تضمین کرده پیش از آن بر اساس درک و شناخت کاملش از منافع، هزینه هم داده، بنابراین این هم جزء آینده است.

سرپرست شرکت سنگ آهن مرکزی تصریح کرد: تمامی اقتصاد های دنیا و خردی که در داخل کشور به صورت نسبی جلوتر هستند آنهایی موفق ترند که برای آینده خود برنامه ریزی کردند و یکی از شاخصه های آنها این بود که مدیرانی داشتند که نگاه سرمایه گذاری به جای نگاه هزینه ای داشتند.

حمیدیان به آینده بافق اشاره و بیان داشت: شروع اتفاق ساخت «آینده بافق» این است که بگوییم مبدا تحولات ما هستیم ، امروز ضرورت اصلی که در شهر داریم تغییر است. زمانی که بیشترین تقاضا و خواسته مردم فقط ورود به شرکت سنگ آهن است، آینده بافق را نمی‌توان به شکل مناسبی ساخت.

سرپرست شرکت سنگ آهن مرکزی تصریح کرد: یک نفر در این سالها یک مرکز کارافرینی در این شهر نزده یک نفر هم مطالبه گری نکرده است.

حمیدیان در پایان گفت: تا بافق اقتصاد نداشته باشد اتفاقی رخ نخواهد داد. مسئله امروز شهرستان بافق پیوست اقتصادی نداشتن چه در لایه کارمندان، شهر، مدیران و سایر ارگان ها است.