شناسایی و طعمه گذاری ۳۸۰ مورد منافذ موش انجام شد
شناسایی و طعمه گذاری ۳۸۰ مورد منافذ موش انجام شد
اقتصادوتجارت :عملیات مبارزه با جانوران مضر شهری (موش) به صورت ویژه در سطح نواحی دهگانه در طرح خدمت در حال انجام است.

افشین خدامی معاونت خدمات شهری و محیط زیست با اعلام خبر فوق اظهار داشت : در راستای بهبود نگهداشت و خدمات رسانی بهتر به شهروندان و با توجه به ابلاغ دستورالعمل شهرداری تهران، در طرح خدمت، طعمه گذاری با استفاده از ۱/۹ گرم سم در ۳۸۰ مورد از منافذ شناسایی شده در نواحی به صورت ویژه انجام شد.

او افزود: همچنین تعداد ۳۵ بنر اطلاع رسانی و توزیع بروشور در سطح نواحی نصب شد.

خدامی تصریح کرد: این اقدامات در خیابان های آذرمینا، نوریان، محمودیه، زبردست شمالی، ترکاشوند ،بازدار، گلزار اول شرقی، احمدلو، سلیم انجام شد.