شماره اردیبهشت ماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد
شماره اردیبهشت ماه نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد
اقتصادوتجارت : مدیرعامل بانک ایران زمین: بهبود تجربه مشتری در اکوسیستم بانکداری دیجیتال- جلسه شورای مدیران استان ها با حضور معاون طرح و برنامه، مدیر امور شعب استان ها و مدیر امور حراست- به روز رسانی رمزساز بانک ایران زمین- رشد ۳۷ درصدی کاربران همراه بانک ایران زمین- گزارش اخبار استان ها، مقاله، پرونده، بانک های جهانی، دانستنی، ایران شناسی، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.

سخن سردبیر: نقش روابط عمومی دیجیتال در شکوفایی نهادهای مالی