شعب موفق پست بانک ایران در طرح کارت مروارید و مروارید پلاس معرفی شدند
شعب موفق پست بانک ایران در طرح کارت مروارید و مروارید پلاس معرفی شدند
اقتصادوتجارت : بنابر اعلام امور استانها و بازاریابی پست بانک ایران، شعب موفق ارائه دهنده خدمات کارت مروارید و مروارید پلاس، براساس کسب عملکرد بالاترین نسبت کارت‌های مذکور صادره به کل کارت‌های اعتباری صادره شعبه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: براساس ارزیابی صورت گرفته؛ شعب راور استان کرمان، بندر گز استان گلستان و خرمشهر استان خوزستان با بالاترین نسبت صدور کارت‌های مروارید و مروارید پلاس به عنوان شعب موفق این طرح انتخاب شدند.
شایان ذکر است: برنامه ارزیابی شعب در حوزه کارت مروارید و مروارید پلاس بر اساس مدل ارزیابی مذکور و برای دوره شش ماهه ابتدای سال جاری مجددا انجام و شعب موفق در راستای این مهم معرفی و کارکنان آن مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت.