شعب دارای صندوق‌های امانات بانک گردشگری افزایش یافت
شعب دارای صندوق‌های امانات بانک گردشگری افزایش یافت
اقتصادوتجارت : با هدف جذب و جلب مشتریان جدید، تعداد شعب دارای صندوق امانات بانک گردشگری افزایش یافت.

به گزارش اقتصاد و تجارت به نقل ازروابط عمومی بانک گردشگری، علاوه بر چند شعبه در تهران، در حال حاضر شعب مرکزی کرمان و مرکزی اصفهان از صندوق‌های امانات برخوردار هستند.
بانک گردشگری در حال حاضر در کرمان(شعبه مرکزی)، اصفهان( شعبه مرکزی) و در تهران شعب سیدجمال الدین اسدآبادی، سه راه عمار، گلوبندک، امام حسین(ع) و مهستان دارای صندوق‌های امانات اجاره ای هستند و خدمات خود را در این زمینه به مشتریان ارائه می‌دهند.
شرایط استفاده از صندوق امانات بانک گردشگری برای همه افراد یکسان و مدت اجاره این صندوق‌ها یک ساله است و تمدید آن منوط به موافقت بانک خواهد بود.

۱ – سیدجمال الدین اسدآبادی تهران ۸۸۷۱۹۸۴۱

۲ – سه راه عمار تهران ۲۲۳۹۷۸۸۱

۳ – گلوبندک تهران ۵۵۱۶۱۲۲۶

۴ – امام حسین(ع) تهران ۳-۷۷۶۷۰۱۳۰

۵- مهستان تهران ۸۸۵۶۶۴۲۶

۶- مرکزی کرمان ۳۲۴۶۸۹۷۷-۰۳۴

۷- مرکزی اصفهان ۶-۳۶۲۸۳۸۸۵-۰۳۱