شعبه آبکوه مشهد از پرداخت خسارت غیر واقعی جلوگیری کرد
شعبه آبکوه مشهد از پرداخت خسارت غیر واقعی جلوگیری کرد
اقتصادوتجارت :شعبه آبکوه مشهد بیمه دانا با درایت و هوشمندی کارشناسان خود از پرداخت خسارت چندین پرونده غیر واقعی جلوگیری کرد.

به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، علی‌اصغر محمدزاده اول، رئیس شعبه آبکوه مشهد اعلام کرد: با تلاش، همت و دقت همکاران این شعبه، اعضاء کمیته خسارت اعم از رییس شعبه، معاون و مسئول دایره دیات، وکلاء و کارشناس تحقیق، از پرداخت خسارات غیر واقعی در چندین پرونده مالی و جانی بالغ بر ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جلوگیری شد.

موضوع این پرونده‌ها عمدتا مربوط به خسارت ناشی از صحنه سازی، جابجایی راننده، و اعتراض به کارشناسی تصادفات بوده است.

علاوه برآن بیش از یکصد مورد اشتباه محاسباتی درتعیین میزان دیه و اصلاح دادنامه انجام شده است.

رئیس شعبه آبکوه در پایان از راهنمایی‌ها و تعاملات معاونت فنی بیمه‌های اموال و مسئولیت و مدیریت‌های رسیدگی و بررسی خسارت‌های جانی و اتومبیل نیز تشکر کرد.