شرکت توزیع پگاه گواهینامه Iso 9001 گرفت
شرکت توزیع پگاه گواهینامه Iso 9001 گرفت
شبکه اقتصادوتجارت : در راستای اصل مشتری مداری پگاه ، شرکت بازار گستر پگاه منطقه یک، گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001 دریافت کرد.

 به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، این گواهینامه برای اولین بار در شرکت‌های تابعه توزیعی صنایع شیر ایران و در راستای مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد کلی فروش، دریافت شده است.

برای پیاده سازی این سیستم، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی از جمله، توانایی ارائه مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتری مداری را برآورده می سازند، ارزیابی شده است.
ارتباط صحیح و مناسب بین فرآیندهای سازمان ازجمله انبار، تولید، کنترل کیفیت، فروش، خرید، بازاریابی و … که منجربه بهبود مستمر و رضایت مشتری در سازمان‌ها می‌شود از نتایج استقرار این سیستم است.
گفتنی است، این گواهینامه توسط شرکت TÜV NORD تحت اعتباردهی DAkkS صادر شد.