شرایط برداشت از سپرده برای مشتریان زیر ١٨ سال را به شعب بانک ابلاغ کرد
شرایط برداشت از سپرده برای مشتریان زیر ١٨ سال را به شعب بانک ابلاغ کرد
اقتصادوتجارت : اداره کل مبارزه با پولشویي و تامین مالي تروریسم پست بانک ایران با صدور بخشنامه ای شرایط برداشت از سپرده برای مشتریان زیر ١٨ سال را به شعب بانک در سراسر کشور اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر اساس این بخشنامه، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از تمام حساب‌های سپرده متعلق به هر شخص زیر ۱۸ سال، روزانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال است و مسئولیت عدم رعایت یا رفع محدودیت پیش از رسیدن سن مشتری به ١٨ سال بر عهده عاملان آن بوده و با متخلفان برابر قانون و مقررات برخورد می‌شود.
این بخشنامه بر اساس نامه ابلاغی شماره ۰۰/۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیاده‌سازی سیستمی«دستور العمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور» و پایش تراکنش‌های مشتریان زیر ١٨ سال در درگاه‌های ملی پرداخت توسط بانک مرکزی ج.ا.ا و انعکاس موارد خارج از شمول قوانین و مقررات و به منظور کاهش ریسک عملیاتی بانک صادر شده است.