شانزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال ۱۴۰۱ برگزار شد
شانزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال ۱۴۰۱ برگزار شد
اقتصادوتجارت : شانزدهمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال ۱۴۰۱ توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۶ و ۱۷ آبان ماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع تولید کاتد و لوله های مسی شهربابک، مجتمع فولاد بردسیر، پروژه احیا مستقیم بردسیر، نیروگاه بوتیا و مجتمع فولاد بوتیا بازدید کردند.

بازدید از مجتمع کنسانتره و گندله جلال آباد زرند، مجتمع فولاد زرند و پروژ های تامیدکو از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صورت منظم انجام می‌شود.