سیستم بانکی حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان جدید را مد نظر قرار دهد
سیستم بانکی حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان جدید را مد نظر قرار دهد
اقتصادوتجارت : مدیر عامل بانک توسعه تعاون ضمن تاکید بر نقش ارزنده نظام بانکی توصیه کرد شبکه بانکی حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان جدید را مد نظر قرار دهد.محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان مازندران در حضور حسینی پور استاندار اظهار داشت: مازندران به لحاظ شاخص های اقتصادی و انضباط نقدینگی در وضعیت مساعدی قرار دارد و برخی چالش های استان که در ادوار گذشته با آن مواجه بود حل و فصل شده است.

وی ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و دهه کرامت افزود: انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه است و چنانچه بانکها و نقش آفرینان سیستم اقتصادی در راستای تحقق این شعار عمل نمایند، بسیاری از مشکلات و مسائل اقتصادی کشور قابل حل است.

شیخ حسینی تصریح کرد: نظام بانکی همواره در پرداخت تسهیلات تکلیفی هماهنگ با دستگاه های مهم اقتصادی کشور در سطح ملی و استانی عمل نموده است و چنانچه ایجاد اشتغال و رونق تولید صرفا از طریق پرداخت تسهیلات امکان پذیر باشد، با این حجم تسهیلات پرداختی سطح تولید و اشتغال ایجادی بسیار فراتر از وضع موجودخواهد بود.

این مقام بانکی تاکید ورزید: چنانچه فرآیند تخصیص اعتبار از سوی شبکه بانکی هوشمندانه بوده و دستگاه های اقتصادی در معرفی کارآفرینان و تولید کنندگان و پروژه های اقتصادی حداکثر ملاحظات را در نظر بگیرند، سیستم بانکی می تواند با حمایت موثر از تولید، نقش مهمی در مهار تورم و رشد تولید ایفا نماید.

شیخ حسینی ادامه داد: تجربه نشان داده مشتریان اعتباری شبکه بانکی در سطح استانها غالبا شرکت ها و شخاص حقیقی و حقوقی ثابتی هستند که در هر دوره تسهیلات دریافت نموده و سپس تسویه می کنند و مجددا در دوره بعدی در صف دریافت تسهیلات قرار می گیرند.

وی ابراز داشت: ضرورت دارد شرایطی فراهم شود کارآفرینان جدید و نوپا نیز از سوی سیستم بانکی مورد حمایت قرار گیرند و واحدهای اقتصادی پس از چندین سال دریافت تسهیلات باید اتکای مالی خود به سیستم بانکی را کاهش داده و فرصت دریافت تسهیلات را به کارآفرینان جدید را به وجود آورند.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: بیش از ۸۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک ها است و نیاز است سایر بازارهای مالی و روش های نوین تامین مالی نیزبکار گرفته شودتا کارکرد نظام بانکی بسیار موثرتر، کارآمد و در خدمت بخش های اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: تمرکز تحریم های ظالمانه دولت های متخاصم نیز بیشتر سیستم بانکی را نشانه رفته است و با وجود این شرایط دشوار، بانکداران کشور خدمات بانکی را در سطح مناسب کیفی به جامعه ارائه می دهند.

در ادامه سید محمود حسینی پور استاندار مازندران ضمن تبریک و تکریم مناسبت ها اظهار داشت: ارکان بانکی و مدیران این حوزه در سطح ملی و استانی مغزهای متفکر اقتصاد کشور محسوب می شوند و تجربیات ارزشمند مدیران و متخصصین این حوزه می تواند در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی بکار گرفته شود.

وی افزود: حضور مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان بسیار مغتنم است و طرح راهبردهای اقتصادی از سوی ایشان موجب ارتقای سطح مباحث گردیده است.