دیدار مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نی ریز با آیت ا… سید مهدی فال اسیری
دیدار مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نی ریز با آیت ا… سید مهدی فال اسیری
اقتصادوتجارت : دکتر مصطفی پور مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نی ریز سه شنبه چهارم آبان ماه با آیت ا… سید مهدی فال اسیری دیدارکرد.

دکتر مصطفی پور در این دیدار با اشاره به وظایف این مجتمع در حوزه مسئولیت های اجتماعی اظهار داشت : اراده ما به خدمت صادقانه در شهرستان نی ریز و رفع محرومیت ها در حد توان این مجموعه است . وی افزود : امیدواریم با دعای خیر و حمایت و همدلی مردم و مسئولین شهرستان فرصت های جدیدی ایجاد شود تا مسئله اشتغال در شهرستان به سرانجام برسد و روزی برسد که به جای صحبت از محرومیت های این شهرستان ، از نی ریز توسعه یافته یاد شود. در این جلسه آیت ا… فال اسیری ضمن آرزوی موفقیت برای مدیرعامل مجتمع فولاد غدیر نی ریز، توجه به امور پیش رو را مهمترین عامل موفقیت و پیشرفت هر مجموعه ای عنوان کرد و اظهار داشت: شهرستان نی ریز علیرغم داشتن امکانات مادی و معنوی فراوان، جزء مناطق محروم کشور است و مجتمع فولاد غدیر می تواند با حمایت از صنایع پایین دستی فولاد به رفع این محرومیت کمک شایانی کند.