سهم ۷۰ درصدی بیمه سلامت در هزینه های سرپایی سال ۹۸/ بهره مندی بیمه شدگان از ۵ هزار و ۱۰۰ خدمت
سهم ۷۰ درصدی بیمه سلامت در هزینه های سرپایی سال ۹۸/ بهره مندی بیمه شدگان از ۵ هزار و ۱۰۰ خدمت
شبکه اقتصادوتجارت : مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: ۲ هزار و ۴۰۰ قلم دارو و ۴۵۰ قلم تجهیزات پزشکی تحت پوشش بیمه سلامت است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت:  ۲ هزار و ۴۰۰ قلم دارو و ۴۵۰ قلم تجهیزات پزشکی تحت پوشش بیمه سلامت است.
محمد مهدی ناصحی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: در سال ۹۸ حدود ۱۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بار مراجعه انجام شده است که از این میزان حدود ۱۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار مورد بار مراجعه سرپایی و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مورد بار مراجعه بستری است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: سهم سازمان ۷۰ و ۹۰ درصد در سرپایی و بستری از دارو و خدمات مورد تعهد است
وی تصریح کرد: ۴۵۰ قلم تجهیزات پزشکی با عناوین کلی و بدون در نظرگرفتن  برند، مدل و سایز کالا، تحت پوشش بیمه سلامت است در مجموع تجهیزات پزشکی با انواع برندها،مدل وسایز ، ۱۱۰هزار قلم کالای پزشکی در تعهد سازمان بوده و در پورتال ثبت شده است
ناصحی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۳۰ هزار قلم کالا در پورتال موجود است که ۱۱۰ هزار قلم بیمه ای و ۲۰ هزار قلم نیز تحت عنوان تجهیزات پزشکی غیر بیمه ای در پورتال موجود است.
وی با بیان اینکه ۱۳۵ کد خدمت پزشکان در مطب و درمانگاه های سرپایی تحت پوشش بیمه سلامت وجود دارد تاکید کرد: همچنین ۱۷ خدمت دندان پزشکی، ۷۴۰ کد خدمت تصویر برداری، ۷۰۰ کد خدمت آزمایش و ۳ هزار و ۲۸۵ کد خدمات بستری نیز در تعهد سازمان است