سند همکاری شرکت ملی پست و بیمه ایران امضا شد
سند همکاری شرکت ملی پست و بیمه ایران امضا شد
شبکه اقتصادوتجارت : سند همکاری شرکت ملی پست و شرکت سهامی بیمه ایران به‌ منظور توسعه و ترویج بیمه و خدمات پستی، به امضای مدیران دو شرکت رسید.

 گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، در جلسه امضای این سند رمضانعلی سبحانی‌فر مدیرعامل شرکت ملی پست ارایه خدمات مشترک در  راستای افزایش سطح کیفی خدمات و ایجاد تسهیل در دسترسی مشتریان دو طرف به خدمات متقابل را از اهداف اصلی توسعه همکاری‌ها عنوان کرد.

محمد رضایی مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران نیز ضمن تشریح خدمات متمایز این بیمه، از اجرای چند طرح ملی و فراگیر با همکاری شرکت ملی پست خبر داد.