سند طرح تحول بیست گانه خدمت در منطقه ۲تدوین شد
سند طرح تحول بیست گانه خدمت در منطقه ۲تدوین شد
اقتصادوتجارت : معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منطقه2 گفت: سند طرح تحولی بیست گانه خدمت با هدف برنامه ریزی و هدف گذاری برای نگهداشت زیر ساختهای شهری و توسعه خدمات در محلات تدوین شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲، اسماعیل غفاری، گفت:به دنبال برنامه های مدیریت شهری در اجرای طرح “الگوی خدمت ” که نگهداشت شهر و تحول بیست‌گانه خدمت را در برمی‌گیرد سند طرح تحول بیست گانه تهیه و تدوین شد.
وی با اشاره به اینکه در این سند هدف گذاری ها مشخص شده است، افزود: در سندمذکور کلیه محور ها ی بیست گانه اعم از مرمت و بهسازی آسفالت معابر ، جداول و انهار ، پیاده رو ها ، مرمت و احداث زمین های چمن مصنوعی در محلات ، احداث و بازسازی سرویس های بهداشتی ، بهسازی میادین شهری ، اصلاح و ایمن سازی نقاط حادثه خیر ترافیکی، ایمن سازی بوستانها و …. به تفکیک نواحی نه گانه منطقه پیش بینی و به عنوان نقشه راه در بستر GIS جانمایی شده است.