سقف انتقال وجه کارت‌های پرداخت بانک کارآفرین افزایش یافت
سقف انتقال وجه کارت‌های پرداخت بانک کارآفرین افزایش یافت
شبکه اقتصادوتجارت : بانک کارآفرین با توجه به شروع موج سوم بیماری کرونا در کشور، به منظور تسهیل استفاده مشتریان گرامی از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری آنها به شعب بانک و دستگاه‌های خودپرداز، اقداماتی را به شرح زیر انجام داده است.
 گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون‌بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی از مبدا هرکارت، از ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌روز به ۶۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
همچنین سقف انتقال وجه از طریق برنامه‌های موبایلی (پرداخت‌سازها همانند آپ، پات و…) از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌روز از هر کارت افزایش یافته است