«سفیر» به استراتژی پرداخت
«سفیر» به استراتژی پرداخت
شبکه اقتصادوتجارت :جدیدترین شماره نشریه داخلی بانک ملی ایران، اهداف و برنامه ریزی های استراتژیک بانک ملی ایران را بررسی کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، شماره ۲۷۷ «سفیر» با بررسی مضامین، اهداف و استراتژی های بانک، این مفاهیم را به عنوان الزامات اساسی صنعت بانکداری امروز تحلیل و به نقل از مدیرعامل بانک تاکید کرده که پیاده سازی استراتژی به همت عالی همه کارکنان نیاز دارد.
بانکداری در دوران پساکرونا، گفت و گو با روسای چند شعبه، آشنایی با مبدع و پایه گذار خطوط معماری بانک ملی ایران و اطلاعاتی درباره اپلیکیشن پالس، بخش دیگری از مطالب این شماره از سفیر است.
«سفیر» به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود و نسخه دیجیتال آن در بخش نشریات پورتال خبری بانک ملی ایران قابل دسترس است