سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت بانک دی معرفی شد
سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت بانک دی معرفی شد
اقتصادوتجارت : مدیرعامل بانک دی با صدور حکمی، سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت بانک را منصوب کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک دی، علیرضا قیطاسی، مدیرعامل بانک دی در حکمی امیر‌بهمن رئوف را به عنوان سرپرست این مدیریت معرفی کرد.

گفتنی است امیربهمن رئوف پیش‌تر مسئولیت ریاست اداره حوزه مدیریت را بر عهده داشته و همکاری با معاونت سرمایه انسانی و معاونت شعب از سال ۱۳۹۳ و ایفای نقش در حوزه مدیریت از سال ۱۳۹۷ از جمله سوابق کاری وی در بانک دی است.