سرمایه گذاری ۲۱۸۷ میلیارد ریالی ایمیدرو در جاده سازی و برق رسانی به معادن
سرمایه گذاری ۲۱۸۷ میلیارد ریالی ایمیدرو در جاده سازی و برق رسانی به معادن
اقتصادوتجارت : میزان سرمایه گذاری ایمیدرو در حوزه جاده سازی و برق رسانی طی پنج ماهه سال جاری به ۲۱۸۷ میلیارد ریال رسید.

این برنامه ریزی در راستای توسعه زیرساخت های معادن عملیاتی می شود. این میزان سرمایه گذاری برای ۱۲۰ معدن اختصاص یافته است که زمینه رونق اشتغالزایی در نقاط مختلف کشور را فراهم می کند.

همچنین میزان سرمایه گذاری در حوزه جاده سازی و برق رسانی به معادن توسط ایمیدرو طی سال جاری به چهار هزار میلیارد ریال می رسد.

ایمیدرو سال گذشته بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد ریال(۴۸ معدن) سرمایه گذاری در بخش احداث جاده و برق رسانی داشته است. میزان اعتبار اختصاص یافته توسط ایمیدرو در سال جاری حاکی از رشد ۶۷ درصدی سرمایه گذاری در بخش جاده سازی و برق رسانی است.