ستاد مقابله با کرونا : طب سنتی طب شیادی است/ طب سنتی قربانی شایعه وخرافه
ستاد مقابله با کرونا : طب سنتی طب شیادی است/ طب سنتی قربانی شایعه وخرافه
شبکه اقتصادوتجارت : متخصص بیماری های عفونی با اشاره به درمان کرونا از طریق طب سنتی گفت: اولین افرادی که در برابر بیماری کرونا از داروهای گیاهی و طب سنتی استفاده کردند خود چینی ها بودند اما بعد از مدتی فهمیدند که هیچ فایده ای ندارد و طب سنتی را کنار گذاشتند.
وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل مثلا استاندار مازندران می تواند اعلام کند که به دلیل تردد زیاد در این استان به خودرو هایی که پلاک بومی نیستند اجازه تردد نمی دهیم یا از ورودشان به استان جلو گیری می کنیم.
مردانی ادامه داد: شاید این عدم اعلام محدودیت استان های شمالی به این دلیل بوده است که شرایط این استان ها بحرانی نبوده است اما من ایمان دارم که به احتمال زیاد تفاوتی بین تهران و شهرهای استان های مختلف استان های شمالی نباشد اما این اختیار برای استانداران برای اعلام محدودیت وجود دارد.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به تناقض آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت و شورای شهر در خصوص فوتی های ناشی از کرونا در تهران گفت: آماری که اعضای شورای شهر تهران از فوتی های کرونا در تهران اعلام می کند مستند نیست. تهران شهر ۹_۸ میلیون نفری است و ممکن است که علل متعددی برای فوت در تهران وجود داشته باشد.
مثلا یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته است که پارسال این موقع مثلا ۱۱ آبان ۹۸ تا ۱۱ آبان ۹۹ تعداد مرگ و میر زیاد بوده و این تعدادی که افزایش پیدا کرده به علت کرونا است. این اصلاً قیاس مع الفارق است چون روند افزایش جمعیت، مهاجرت، شرایط فصلی و بیماری های اپیدمی را در نظر نگرفتند.
وی ادامه داد: مرگ ناشی از کرونا در جواز های دفن ثبت می شود و اگر یک موردی فوت می کند و بعد خانواده اش آن را دفن و اظهار نمی کنند که به علت کرونا فوت شده و فکر می کنند که کرونا ننگ و عار بوده این یک مسئله جدایی است و در آمار منظور نمی شود اما عمده بیمارانی که در بیمارستان های سراسر کشور فوت می کنند حتماً یک جواز دفن برایشان نوشته می شود که در این جواز دفن الزام دارد پزشک بنویسد که بیماری زمینه ای چه بوده، به چه علت فوت و علت مرگ چه بوده است که البته همه این موارد انجام می شود.
مسعود مردانی گفت: شورای شهر فکر می کند که موضوع مهمی را دارد اعلام می کند در صورتی که ما خودمان گفتیم که آمار مرگ و میر که اعلام می شود را باید ضربدر ۲ و نیم کرد چرا که درصد اطمینان به تست pcr  پنجاه درصد است و ۵۰ درصدی که تست می دهند و اعلام می شود که کرونا ندارند ممکن است که کرونا داشته باشند پس عملاً می توان گفت که آمار ۲ برابر است چون تست کرونا به صورت منفی کاذب گزارش می شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این افرادی هستند که به بیمارستان مراجعه نمی کنند یا تست نمی دهند بنابراین ممکن است این موارد در آمار منظور نشود به همین علت ما خودمان اعلام کردیم که اگر می خواهیم رقم واقعی را پیدا کنیم باید رقمی که اعلام می شود را ضربدر ۲و نیم بکنیم.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: شورای شهر می خواهد چیزی بگوید که بالاتر ازآمار اعلامی باشد و جلب توجه کنند که مردم نگویند که این شورای شهری ها می خورند و می خوابند و کاری برای شهرانجام نمی دهند.
متخصص بیماری های عفونی با اشاره به درمان کرونا از طریق طب سنتی گفت: اولین افرادی که در برابر بیماری کرونا از داروهای گیاهی و طب سنتی استفاده کردند خود چینی ها بودند و در اوایلی که کرونا آمده بود فکر می کردند که همین جوشانده ها و گیاهان دارویی چینی می تواند بیماری را کنترل کند اما بعد از مدتی فهمیدند که هیچ فایده ای ندارد و طب سنتی را کنار گذاشتند.
وی ادامه داد: هنوز داروی درمان بیماری مشخص نشد است، مراحل بیماری شناخته نشده، واکسن بیماری شناخته نشده و طب سنتی می خواهد بر روی چه چیزی اثر بکند؟ باید بدانند اثرش بر چه قسمتی است و بر روی آن قسمت کار کنند. وقتی مکانیزم های ایجاد بیماری در کرونا هنوز برای همه محققین دنیا شناخته نشده است طب سنتی می خواهد چه کاری انجام دهد؟
مسعود مردانی گفت: بدبختی این است که برخی می خواهند از آب گل آلود ماهی بیگیرند. عده ای می روند دم نوش و گل بنفشه درست می کنند در حالی که هیچ کدام از این موارد در هیچ مطالعه علمی ثابت نشده است که موثر هستند در نتیجه اقدام وزارت بهداشت درست است و بنده از طب سنتی به عنوان طب شیادی نام می برم. علت عمده اینکه این افراد از این کار نمی گذرند این است که منافع مالی دارند.