شبکه اقتصادوتجارت : سایت های برف‌روبی  منطقه2 پایتخت به منظور خدمات‌رسانی ب موقع و پاکسازی سریع معابر شهری و بزرگراهی  در بارش های زمستانی ، با استقرار تجهیزات و ماشین آلات و شارژ شن و نمک مخصوص آماده شد.

گزارش  روابط عمومی شهرداری منطقه۲، حسن رحمانی ،شهردارمنطقه  دو با اعلام این خبر گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه ، سایت برفروبی با استقرار ماشین آلات سبک و سنگین ومخازن دپوی شن مخصوص  تجهیز شد.
وی با اشاره به تشکیل ستاد برفروبی با محوریت نواحی ۹ گانه گفت: با توجه به بافت جغرافیایی نواحی و مناطق کوهستانی امکانات  و تجهیزات لازم جهت اجرای برفروبی پیش بینی شده است و درحال حاضر سایت های برفروبی نواحی ۹ گانه در حال تجهیز هستند.
شهردارمنطقه ۲ گفت:  اقدامات لازم برای شارژ شن و نمک مخصوص صورت گرفته  و جانمایی مخازن زرد در بزرگراه ها و معابر اصلی  منطقه آغاز شده است و تا ۱۵ آبان ماه در تمامی نواحی این طرح اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه  فعالیت ستاد برفروبی منطقه ۲از هم اکنون در نواحی آغاز و تا ۱۵ اسفند ماه ادامه دارد افزود: نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات برف روبی كافی به منظور اقدامات پیشگیرانه و نظارت بر فضاهای آسیب پذیر شهری در هنگام بارش باران و برف پیش بینی شده است