سامان بازار دست واسطه گران دستفروشی را کوتاه کرد
سامان بازار دست واسطه گران دستفروشی را کوتاه کرد
شبکه اقتصادوتجارت : مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با تاکید به رویکرد حمایتی مدیریت شهری به موضوع دستفروشان، گفت: راه اندازی سامان بازار واسطه ها را حذف و ارتباط مستقیم و موثری بین مدیریت شهری و دستفروشان برقرار می کند.

گزارش روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، سید علی مفاخریان در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران برای ساماندهی دستفروشان با اشاره به تصویب مصوبه مشاغل سیار و بی کانون در شورای شهر ، گفت: رویکرد مدیریت شهری حمایت از دستفروشان است به همین دلیل شهرداری و شورای پنجم به فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت، توجه زیادی نشان می دهند.
وی افزود: ساماندهی دستفروشان در قالب بازارچه‌های موضوعی همانند جمعه بازار صنایع دستی در باغ هنر می تواند به جاذبه توریستی برای پایتخت تبدیل شود و مدیریت شهری برای ساماندهی دستفروشان در قالب بازارهای این چنینی آمادگی دارد.
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با تاکید بر نقش به کارگیری سامانه سامان بازار در حمایت از دستفروشان اظهار کرد: به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی امروز جامعه، معیارهای ویژه‌ای در این سامانه بررسی و دستفروشان بر اساس آن احراز هویت می شوند. سرپرست خانوار بودن، معیشت اصلی و سکونت در تهران از جمله معیارهایی است که برای حمایت از دستفروشان مورد نظر سامانه خواهد بود.
مفاخریان در ادامه تاکید کرد: سامان بازار به صورت مستقیم ارتباط با دستفروشان را برقرار و واسطه گر را در این مسیر حذف کرده است. مسئله دستفروشی و ساماندهی آن، موضوع مورد توجه در جامعه جهانیست و ایده سامان بازار در جوامع دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است.
گفتنی است، این نشست با حضور سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ، مجید فراهانی نماینده مردم در شورای شهر تهران و ابراهیم درستی، نائب رییس اتاق اصناف تهران در شرکت تعاونی خدماتی دستفروشان تهران برگزار شد.