پرداخت ۴۹۸ ميليارد ريال تسهيلات ازدواج در آذرماه
پرداخت ۴۹۸ ميليارد ريال تسهيلات ازدواج در آذرماه
اقتصادوتجارت : بانک سامان در طول آذرماه سال ۱۴۰۰ نزديک به ۴۹۸ ميليارد ريال تسهيلات ازدواج پرداخت کرده است.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از سامان رسانه، بر اساس اعلام بانک سامان، طي آذرماه سال جاري بانک سامان ۶۲۹ فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ ۴۹۷۷۰۰ ميليون ريال پرداخت کرده است.
بر همين اساس، با احتساب پرداختي‌هاي آذرماه، بانک سامان از ابتداي سال ۱۴۰۰ تا پايان آذرماه همين سال ۳۵۶۳ فقره تسهيلات ازدواج به مبلغ ۲۷۷۹۶۱ ميليارد ريال پرداخت کرده است.
همچنين بر اساس همين گزارش، از ابتداي سال جاري تا پايان آذرماه، ۸۸۱۵ نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که از اين تعداد ۷۰۲۵ نفر در انتظار تعيين شعبه، ۷۱۶ نفر در انتظار پذيرش در شعبه، ۹۵۸ نفر در انتظار تکميل مدارک و ۱۱۶ نفر در انتظار اخذ وام هستند.