سامانه بازرسی و نظارت غیرحضوری بانک توسعه صادرات ایران راه اندازی شد
سامانه بازرسی و نظارت غیرحضوری بانک توسعه صادرات ایران راه اندازی شد
اقتصادوتجارت :سامانه بازرسی و نظارت غیرحضوری بانک توسعه صادرات ایران با هدف ارزیابی، بررسی، تجزیه و تحلیل، جلوگیری از بوجود آمدن ریسک سیستمی و همچنین افزایش میزان کنترل و نظارت راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، این سامانه صبح امروز (دوشنبه بیستم تیرماه) با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این بانک و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
کار آزمایشی سامانه بازرسی و نظارت غیرحضوری بانک توسعه صادرات ایران از بهمن ماه سال گذشته آغاز و بتدریج نظارت غیرحضوری در این بانک اجرایی شده است.
این سامانه ۲۰۰ پروفایل را براساس قوانین و مقررات موجود بازرسی و تمامی مغایرت‌ها را در اختیار بازرسان این بانک قرار می‌دهد.
برهمین اساس، باز و بسته شدن شعب در ساعات غیراداری، مغایرت در سقف خزانه، فعال شدن حساب‌های راکد، تغییراطلاعات مشتری مانند تغییر شماره تلفن همراه و آدرس … از جمله موارد هشداری است که در این سامانه پیش بینی شده است.