ساماندهی مشاغل ناسازگار کن با نگاه واقع‌بینانه عملیاتی شود
ساماندهی مشاغل ناسازگار کن با نگاه واقع‌بینانه عملیاتی شود
شبکه اقتصادوتجارت :شهردار منطقه5گفت: ساماندهی مشاغل ناسازگار محله کن باید با فراهم آوردن بسترهای قانونی، حمایت مردم و شورایاران و نگاه واقع بینانه عملیاتی شود.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۵، محمود کلهری در جلسه ساماندهی و تعیین تکلیف مشاغل ناسازگار محله کن اظهار داشت: انتظارات و نیازهایی در زمینه حفاظت، صیانت و ساماندهی باغات کن وجود دارد که باید این انتظارت و نیازها اجرایی و عملیاتی شود.
او بیان کرد: ساماندهی مشاغل ناسازگار کن فرایندی زمانبر است و باید با برنامه ریزی و هدفمندی این گونه مشاغل را انتقال دهیم. در مطالعات این طرح باید ایده‌آل‌ها و در اجرا و عمل باید واقعیت‌ها و شرایط موجود را لحاظ کرد.
کلهری ادامه داد: در انتقال مشاغل مزاحم تردیدی وجود ندارد اما بررسی و مطالعه برای اینکه چگونه، به چه شکل و میزان و مقیاسی عملیات آغاز شود نیز بسیار اهمیت دارد، چون ما بنا نداریم طرحی را اجرا کنیم که شکست بخورد.
او تاکید کرد: در ساماندهی مشاغل ناسازگار محله کن همراهی و مشارکت مردم و نخبگان شورایاری باید جلب شود. کار انتقال مشاغل مزاحم در مقاطع مختلف و با ترتیب اولویت بندی بیشترین میزان ناسازگاری و آلودگی صوتی و محیطی اجرا شود. ایده‌آل آن است که تمام مشاغل ناسازگار جمع‌آوری شود اما نباید نگاه صفر و صدی داشته باشیم. باید توانمان را برای اجرای این جابجایی‌ها افزایش دهیم.
کلهری گفت: ساماندهی مشاغل ناسازگار کن هماهنگی، برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و تقسیم کار را می‌طلبد. ما از خود رفع مسئولیت نکرده و از زیر بار آن شانه خالی نمی‌‎کنیم. منطقه باید کاملا پیگیری کند. به هر میزان که نیاز است در این باره رایزنی و گفتگو می‌کنیم و انتظار داریم شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم هم در این راه به ما کمک کند. باید برای اجرای این طرح به گونه‌ای عمل‌کنیم که مردم، نخبگان و شورا‌یاران هم با ما همراهی داشته باشند.
در این جلسه سید علی مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر گفت: برای ساماندهی مشاغل ناسازگار و حفظ باغات کن، عزم جدی وجود دارد و برای تحقق این مهم همراه شهرداری منطقه ۵ هستیم.