ساماندهی محله کن سرعت می گیرد
ساماندهی محله کن سرعت می گیرد
اقتصادوتجارت :شریفی شهردار منطقه ۵ روز گذشته از مسیر گردشگری محله کن بازدید و به مطالبات مردمی این محله گوش فرا داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ۵، احسان شریفی شهردار منطقه ۵ به همراه معاونین خود روز گذشته از مسیر گردشگری محله کن بازدید و در ادامه با معتمدین این محله در حسینیه زینبیه اعظم کن به دیدار و گفتگو نشست.
شریفی در این دیدار با بیان اینکه انتظار می¬رود محله کن، محله برخورداری باشد اما متاسفانه عقب نگه داشته شده، اظهار داشت: حق همه مردم است که این منطقه توسعه پیدا کند. این حرف به این معنی نیست که امکان انجام هرکاری در منطقه را داریم بلکه محدودیت¬ها بسیار است. اما در حد توان کارهای بسیاری را می-توان انجام داد.
او افزود: آسفالت خیابان، زیباسازی منظره شهری، وضع رفت و روب و جمع¬آوری زباله¬ها از مشکلاتی که می-توان رفع کرد. من در همین جلسه و خدمت شما قول می¬دهم که وضع این محله بهتر شود و ساماندهی آن سرعت گیرد.
شریفی با بیان اینکه محله کن با هر میزان بودجه و با هر میزان امکاناتی در منطقه، در اولویت ماست، اظهار داشت: امروز بازدید ما یک بازدید اولیه بود و من خودم را مقید می¬دانم که در ادامه نیازهای محله کن را در اولویت بالاتری قرار دهم.
همچنین در دیدار شهردار منطقه ۵ با معتمدین محله کن، ۸ مورد در جهت بهبود و رفع مشکلات محله به تصویب رسید که ۴مورد آن در حوزه فنی و عمران، ۳ مورد آن در حوزه شهرسازی و یک مورد آن در حوزه خدمات شهری به شمار می¬رود.