ساماندهی دو پارکینگ طبقاتی شمال تهران
ساماندهی دو پارکینگ طبقاتی شمال تهران
اقتصادوتجارت : پارکینگ‌های شهید همت و شهید باهنر با هدف ارتقاء سطح ایمنی و اجرای ضوابط آتش نشانی مورد ساماندهی و بهسازی قرار می گیرند.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک مجید افشاری معاون فنی و عمرانی شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق افزود: دو پارکینگ بزرگ شهید همت و باهنر که در نقاط پر تردد شمال تهران قرار دارند با اعلام سازمان آتش نشانی از نظر وضعیت ایمنی مورد بررسی قرار گرفتند و رفع نواقص، اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی و رعایت الزامات HSE در دستور کار معاونت فنی و عمرانی منطقه قرار گرفت.

 افشاری افزود: طراحی پروژه با در نظر گرفتن نواقص اعلامی از سوی آتش نشانی در شرف انجام است که پس از تهیه طرح نهایی و تامین اعتبار عملیات اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.

 معاون شهردار منطقه یک گفت: رعایت و ارتقاء ضوابط ایمنی و آتش نشانی از جمله پله های فرار، سیستم اعلام و اطفای حریق، روشنایی، تهویه مطبوع، خروج اضطراری، رعایت الزامات HSE  (سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست) و … از جمله اقدامات اجرایی در این دو پارکینگ بوده تا ضریب ایمنی آن ارتقاء یابد.

 دو پارکینگ شهید باهنر و شهید همت، متعلق به شهرداری منطقه یک است که با ظرفیت بیش از ۷۰۰ خودرو در خیابان شهید باهنر و ضلع جنوب میدان تجریش با هدف فضاسازی مناسب برای پارک خودروها در شمال تهران احداث و در اختیار بخش خصوصی قرار داده شده است.