ساماندهی دستفروشان سیار بی کانون در منطقه ۴ پایتخت
ساماندهی دستفروشان سیار بی کانون در منطقه ۴ پایتخت
اقتصادوتجارت : معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 4 از ساماندهی دستفروشان سیار بی کانون در سطح منطقه خبر داد و گفت: با این طرح از مشاغل خرد و سیار حمایت می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، “رضا معلم” در این باره گفت: به منظور جلوگیری از پراکندگی دستفروشان در سطح منطقه و نازیبا شدن سیمای شهری، افزایش رضایت و رفاه شهروندان و به منظور حمایت از اینگونه مشاغل باعنایت به مصوبه شورای شهر و پس از اخذ استعلام از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ، این منطقه اقدام به برگزاری روزبازار کرد.
او در ادامه گفت: روزبازارهای مذکور در ۲ آدرس خیابان توحید – میدان قرآن در روزهای چهارشنبه هر هفته و پنجشنبه بازار به آدرس خیابان استخر – انتهای خیابان بم از اسفندماه سال گذشته تاکنون درحال فعالیت است.
معلم افزود: این طرح با هدف ساماندهی دستفروشان سیار بی کانون و حمایت از مشاغل خرد و سیار تا پایان تیرماه سال جاری استمرار دارد .
معاون شهردار منطقه۴ در پایان گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سامان بازار شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران‌ نسبت به ثبت نام و اخذ مجوز فعالیت در بازارهای مربوطه اقدام نمایند.