سازمان ملی استاندارد ایران در صدر قرار گرفت
سازمان ملی استاندارد ایران در صدر قرار گرفت
اقتصادوتجارت : طی یک‌سال گذشته، تعداد ۴۹۶ هزار و ۳۵۹ درخواست مجوز برخط از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شد و ۹۵/۸ درصد دستگاه‌ها از طریق این درگاه ملی، مجوز صادر کردند.

به گزارش دفترتخصصی روابط عمومی واطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد ایران، با بررسی صدور مجوز‌ها از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ ، چهار دستگاه «سازمان ملی استاندارد ایران » ، «صندوق نوآوری»، «سازمان انرژی اتمی» و «قوه قضائیه» هیچ تأخیری در بررسی درخواست‌های ارجاع شده نداشته‌اند و «سازمان حفاظت محیط زیست» و «وزارت نیرو» تنها یک مورد تأخیر در بررسی داشته‌اند.

براساس این گزارش، در رتبه‌بندی کل دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، از بین ۳۴ دستگاه، «سازمان ملی استاندارد ایران»، «صندوق نوآوری»، «سازمان انرژی اتمی» و «وزارت نیرو» با ۱۰۰ امتیاز (امتیاز کامل) رتبه نخست را به خود اختصاص داده‌اند و ۴ دستگاه «سازمان نظام مهندسی ساختمان»، «کارشناسان رسمی دادگستری»، «سازمان نظام روانشناسی» و «سازمان برنامه و بودجه» بدون امتیاز در قعر جدول رتبه‌بندی قرار دارند.