سازمان بیمه سلامت حامی اقشار آسیب پذیراست
سازمان بیمه سلامت حامی اقشار آسیب پذیراست
شبکه اقتصادوتجارت : معاون سیاسی ، اجتماعی و امنیتی فرمانداری ویژه کاشان گفت: سازمان بیمه سلامت حامی اقشار آسیب پذیراست.

 قپانی پور در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: سازمان بیمه سلامت حامی اقشار آسیب پذیر جامعه است.

وی افزود: براساس بند الف ماده ۷۰قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بیمه پایه اجباری سلامت برای تمام افراد فاقد پوشش بیمه‌ای، اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع انجام می‌شود که این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنها است.
معاون فرماندار ویژه کاشان تصریح کرد : سازمان بیمه سلامت همیشه به دنبال خدمت رسانی به اقشارجامعه از جمله تمام اقشار آسیب پذیر جامعه است.
وی تاکید کرد: با اجرای آزمون وسع اقشار آسیب پذیر جامعه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند و خانواده های دارای درآمدهای  بالا می بایست حق بیمه پرداخت کنند.
قپانی پور گفت: این مصوبه باعث عدالت در سلامت است، تا افراد دارای تمکن مالی در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند، لذا سازمان بیمه سلامت می تواند هرچه بهتر به بیمه شدگان تحت پوشش ارائه خدمت کند.