ساختمان گلابدره با ۲۵۰۰ متر مربع خلاف / شهرداری و دادستانی آماده تخریب ولی نیروی انتظامی همکاری نمی کند
ساختمان گلابدره با ۲۵۰۰ متر مربع خلاف / شهرداری و دادستانی آماده تخریب ولی نیروی انتظامی همکاری نمی کند
اقتصادوتجارت : ساختمان معروف به سنگ دوقلوی محله گلابدره با ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع خلاف دارای رای قطعی کمیسیون ماده صد است و شهرداری منطقه یک و دادستانی آماده اعمال رای و تخریب هستند ولی نیروی انتظامی همکاری نمی کند.

شهرداری منطقه یک طی اطلاعیه ای اعلام کرد: ساختمان گلابدره که در جوار حریم و به صورت کوهپایه ای در سنوات گذشته احداث شده در قسمت جنوبی به صورت ۸ طبقه روی همکف به انضمام ۲ طبقه زیرزمین، در شمال شرقی بیش از ۱۰ طبقه روی همکف به صورت تجمیع با ملک جنوبی بوده و در قسمت جنوب غربی نیز با تخریب کامل کوه و فضای سبز اقدام به تجمیع با دو ملک دیگر و احداث در ورودی راه پله دسترسی به کوچه شکیبایی و گل محمدی نموده است که در حال حاضر اکثر واحدها واگذار و فروخته شده و ساکن هستند که با هرگونه حادثه غیر مترقبه ای امکان ریزش و سانحه برای ساکنان آن وجود دارد.

در این اطلاعیه آمده است ملک فوق فاقد هرگونه مجوز بوده و هیچگونه استحکام بنا و نظارت ناظر نیز ندارد و دارای رای قطعی كميسيون ماده صد به شماره رای ۱۴۰۰۰۳۰۱۵۹ مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ است.

این اطلاعیه می افزاید: سازنده با جمع آوری نیروهای بومی و افغانی و ایجاد درگیری از اواخر سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ در دوره مدیریت شهری سابق در سه قسمت اقدام به ساخت و ساز نموده و در هنگام مراجعه مامورین، افراد فوق بالای ملک مستقر شده و با سنگ پرانی مانع از اجرای حکم می‌شوند.

شایان ذکر است شهرداری منطقه یک و دادستانی با تمام توان آماده اجرای حکم در خصوص این ملک هستند و تا کنون تعداد ۲۰ حکم از سوی دادستانی ناحیه یک(الهیه) صادر شده اما توسط نیروی انتظامی (ناجا) متوقف شده و همکاری نمی شود و در صورت همکاری نیروی انتظامی ملک فوق به زودی اعمال حکم و تخریب خواهد شد.