برگزاری مانور ایمنی و اطفای حریق در بیمارستان پارسیان
برگزاری مانور ایمنی و اطفای حریق در بیمارستان پارسیان
اقتصادوتجارت : کارکنان بیمارستان پارسیان با مشارکت در مانور امداد و نجات و اطفای حریق، روش‌های عملی مقابله با این بحران‌ها را آموزش دیدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۲ مهدی صالحی، شهردار منطقه در خصوص اهداف برگزاری مانور اطفای حریق گفت: با توجه به اهمیت ارتقای توانمندی ارگان‌های امدادی خدمات‌رسان منطقه، این مانور با هدف افزایش ارتباط سازمانی، تمرین و فراخوان نیروها در بحران‌ها، هماهنگی و همچنین آمادگی هرچه بیشتر در مواجه با بحران‌های طبیعی و حوادث غیر مترقبه برگزار شد.
وی با بیان اینکه مانور با برنامه ریزی از پیش تعیین شده و با همکاری و هماهنگی سازمان‌های خدمت رسان و آتش نشانی برگزار شد گفت: در این مانور با وقوع آتش سوزی فرضی، نیروهای آتش نشانی با اجرای عملیات اطفا حریق و امداد و نجات اقدام به اطفا و انتقال بیماران به خارج از ساختمان اقدام کردند. به گفته صالحی پیش از برگزاری مانور، اطلاع رسانی به افراد حاضر در بیمارستان به منظور پیشگیری از ایجاد هرگونه استرس انجام شد.
وی افزود: آموزش پناه‌گیری صحیح، نحوه تخلیه امن اضطراری، امداد و نجات مصدومان احتمالی حادثه، انوع حریق‌ها، اصول کار با خاموش‌کننده‌های دستی، شیوه‌های مناسب جهت خاموش کردن آتش‌های مختلف و چگونگی اطفای حریق احتمالی با انواع روش‌ها از اقدامات اجرایی این طرح بود.
شهردار منطقه۲ تاکید کرد: با توجه به امکان بروز حوادث غیر مترقبه انجام چنین مانورهایی برای آمادگی هر چه بیشتر کارکنان و سازمان‌های امدادی به منظور پیشگیری و کاهش خسارات و تلفات احتمالی الزامی است.
لازم به ذکر است تشکیل کمیته مدیریت بحران بیمارستان و ارتباطی با سامانه فرماندهی سانحه در صحنه حادثه، ارزیابی فرآیند ارتباطی اطلاع رسانی در سطوح مختلف مدیریت بحران و دستگاه های تخصصی در شهر تهران و مشارکت و پشتیبانی همه جانبه عناصر عمومی و تخصصی ستاد مدیریت بحران منطقه ۲، از نقاط قوت برگزاری این تمرین برشمرده می شود.