رکورد ٣١٧٠ تن شمش در شرکت آهن و فولاد ارفع محقق شد
رکورد ٣١٧٠ تن شمش در شرکت آهن و فولاد ارفع محقق شد
اقتصادوتجارت : در لبیک به فرمان رهبر معزز انقلاب در سال “تولید،دانش بنیان،اشتغال آفرین” افسران عرصه جهاد صنعتی در شرکت آهن و فولاد ارفع افتخاری دیگر در سپهر تولید کشور رقم زدند.فولادگران پر تلاش ارفع برای اولین بار رکورد ٣١٧٠ تن شمش را در روزهای اول سال جدید محقق کردند.

این شروع پرقدرت نشان تحولی عظیم و برگی جدید در تاریخ شرکت آهن و فولاد ارفع می باشد و به سهامداران و کارکنان نوید کسب قله های افتخار را میدهد.

ن شروع پرقدرت نشان تحولی عظیم و برگی جدید در تاریخ شرکت آهن و فولاد ارفع می باشد و به سهامداران و کارکنان نوید کسب قله های افتخار را میدهد.

این موفقیت را به یکایک خانواده بزرگ ارفع صمیمانه تبریک عرض مینماییم و چشم انتظار تکرار این دست افتخارات هستیم.