رکورد تازه ی بازاریابی و فروش مجتمع فولاد خراسان
رکورد تازه ی بازاریابی و فروش مجتمع فولاد خراسان
اقتصادوتجارت : با ثبت رقم ۸ هزار ۴۶۲ میلیارد تومانی فروش محصولات فولاد خراسان تا پایان دی ماه، علاوه بر ثبت یک رکورد درآمدی، «رشد فروش» بزرگ ترین جبهه صنعتی شرق کشور هم نصابی تازه آفرید.

اطلاعات منابع رسمی نشان گر رشد ۴۸ درصدی فروش محصولات فولاد خراسان ظرف ۱۰ ماه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

فروش دی ماه مجتمع فولاد خراسان نیز رقم ۷۴۸ میلیارد تومانی را در نوردید.

گفتنی است مجتمع فولاد خراسان در زمینه صادرات و فروش خارجی محصولات خود نیز امسال موفق به ثبت رکوردهای تازه ای شده است.

فولاد خراسان در ۱۱ ماه گذشته نیز برای اولین بار از زمان تاسیس تا کنون، توانست ۷۴ هزارتن میلگرد به ارزش حدود ۴۲ میلیون و ۸۳۷ هزار دلار را صادر کند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵۵% رشد نشان می دهد.

در همین بازه زمانی، فولاد خراسان توانست ۱۰۵ هزارتن بیلت به ارزش حدود ۵۸٫۹۸۶٫۶۵۸ دلار صادر کند؛ ارقامی که در مجموع رشد ۲۲ درصدی صادرات شرکت را نشان می دهد.