رویکرد ما؛ حرکت به سوی بهره وری با استفاده از فرهنگ کار گروهی و توان فکری پرسنل
رویکرد ما؛ حرکت به سوی بهره وری با استفاده از فرهنگ کار گروهی و توان فکری پرسنل
اقتصادوتجارت : مدیر سیستم ها و روش های گهرزمین اظهار داشت: به منظور نیل به سازمانی متعالی لازم است کلیه بخش های سازمان رویکردی فرآیندگرا و سرآمدمحور داشته باشند.

مهندس محمدنعیم زیدآبادی با اشاره به اهداف مدیریت سیستم ها و روش ها گفت: این مدیریت در راستای ارتقا و افزایش سطح بهره وری و تعالی سازمانی در حوزه مدیریت فرآیندها، ارزیابی عملکرد و سرآمدی واحدهای کاری، نظام پیشنهادها، روش های حل مساله، مدیریت دانش، استانداردسازی رویه ها، تشکیلات و برنامه ریزی نیروی انسانی در حال فعالیت است.

وی اضافه کرد: در حوزه فرایندها و دستورالعمل ها؛ به منظور حرکت به سمت فرایند محوری، اقدام به شناسایی، مستندسازی، افزایش سطح بلوغ فرآیندها با توجه به استراتژی و اهداف شرکت صورت گرفته است. در حوزه ارزیابی عملکرد؛ ارزیابی سرآمدی واحدهای کاری براساس شاخص های مشخص شده در فرآیندهای هر واحد و معیارها و زیر معیارهای مدل های تعالی صورت می پذیرد که نتیجه آن، ارائه راهکارهایی جهت بهبود روش ها و سرآمدی واحدهای کاری سازمان خواهد بود. همچنین حوزه تشکیلات به عنوان متولی بازآرایی سازمان، با استفاده از مدل های روز معماری سازمانی نسبت به طراحی شرکت در جهت جلوگیری از موازی‌ کاری و اتلاف منابع و نیروها و به منظور افزایش قابلیت انعطاف در کسب مزیت های رقابتی و افزایش پاسخگویی به تحولات محیط اقدام نموده است.

وی در خصوص پیاده سازی نظام های بهبود مشارکتی بیان کرد: جهت بهره گیری از حداکثر ظرفیت فکری و تعقل کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه سازمانی در جهت افزایش بهره وری، نظام پیشنهادها را پیاده سازی نمودیم. در این رویکرد کمیته های تخصصی متناسب با هر مدیریت تشکیل شده و پیشنهادهای ارائه شده در سامانه نظام پیشنهادها توسط کارکنان ثبت و در کمیته تخصصی مربوطه مورد بررسی قرار می‌ گیرند. همچنین پیاده سازی شش سیگما به عنوان ابزار بهبودهای جهشی و مدیریت دانش به منظور ثبت و توسعه دانش­ های استخراج شده، از برنامه­ های پیش­رو این مدیریت می­ باشد.

مدیر سیستم ها و روش های گهرزمین در پایان با تاکید بر رویکرد استاندارد محور در جهت تعالی سازمانی اظهار داشت: این واحد با تکیه بر دانش کارشناسان توانمند خود و مشاوران آگاه و باتجربه اقدام به پیاده سازی، نگهداشت و توسعه سیستم ها و نظام های مدیریتی یکپارچه از قبیل: ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵، ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸، ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵، ISO۲۶۰۰۰، ISO۵۰۰۰۰:۲۰۱۵، ISO۲۲۰۰۰:۲۰۱۸ و ۵S کرده است.