رونمایی اموال تملیکی از بخش تولیدی سامانه سیات
رونمایی اموال تملیکی از بخش تولیدی سامانه سیات
اقتصادوتجارت : بخش تولیدی سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) در گردهمایی مدیران این سازمان در مشهد رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در جلسه روز دوم گردهمایی مدیران سازمان اموال تملیکی از فازهای تولیدی سامانه سیات رونمایی شد.

در این نشست وضعیت سامانه مستقرشده در استان های کرمانشاه و گلستان توسط مدیر پروژه سیات و مدیرکل هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی برای مدیران استانی وستادی ارائه شد.

در این بخش از گردهمایی با استفاده از کد کاربری اداره کل کرمانشاه روال عملیات های سامانه و فضای کلی آن مورد تشریح و توضیح قرارگرفت و مدیران حاضر به صورت زنده از وضعیت کاری حال حاضر اداره کل کرمانشاه مطلع شدند.

مدیرکل هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان اموال تملیکی با اشاره به توانمندی ها و قابلیت های فنی سامانه، در راستای اشراف بهتر حضار از وضعیت سرویس دهی سیات، نسبت به ثبت یک پرونده واقعی با طی فرایندهای کامل مستقر شده اقدام کرد.

مرتضی یادگاری در ادامه خاطرنشان کرد: قسمت های مختلف بخش منقول سامانه تا قسمت ارزیابی، تولید شده و بخش بزرگی از سامانه تولیدی هم اکنون در دو استان کشور در حال بهره برداری و سرویس دهی است.

وی ادامه داد: همچنین غیر از پرونده های قاچاق که تکلیف قانونی سازمان بوده است، هم اکنون انواع پرونده های دیگر نیز اعم از ضبطی، قضایی گمرکی و متروکه نیز در سامانه مستقر شده اند.

گفتنی است؛ در انتهای این بخش، فرایندها و روندهای سامانه سیات در قالب پرسش و پاسخ برای مدیران کل استان ها تشریح شد.