رونمایی از کارکردهای نوآورانه سامانه «کیلید» بانک آینده در سال جدید
رونمایی از کارکردهای نوآورانه سامانه «کیلید» بانک آینده در سال جدید
اقتصادوتجارت : بانک آینده در راستای ارزش‌آفرینی هر چه بیش‌تر، نوآوری و بهبود کارکرد سامانه «کیلید»، تغییرات جدیدی را در این سامانه اعمال کرد.

مشتریان عزیز از این پس برای انجام تراکنش انتقال از حساب‌های حقیقی تک‌امضاء، باید از رمز یک‌بار مصرف استفاده کنند.
هم‌چنین، هنگامی‌که مشتری بالقوه به مشتری بالفعل تبدیل می‌شود، پیامک اطلاع‌رسانی به شخص معرف ارسال می‌شود.
از دیگر تغییرات جدید داده‌شده در این سامانه می‌توان به ایجاد راهنمای تصویری برای مشتریان در خصوص نحوه انتخاب و تعیین رمز قوی برای ورود به سامانه «کیلید» نام برد.
برای نصب برنامه «کیلید»، به صفحه سامانه «کیلید» روی وب‌سایت بانک آینده key.ba24.ir، رجوع فرمایید.