رونمایی از سامانه سُهـا
رونمایی از سامانه سُهـا
اقتصادوتجارت : مدیر امور شعب و نمایندگان شرکت بیمه تجارت‌نو، سال 1400 را سالی موفق در حوزه امور شعب و نمایندگان خواند و گفت اقدامات بسیار خوبی در این حوزه صورت پذیرفت .

سامانه سها از جمله اقدامات پیش رو در این مدیریت است که تمامی مطالعات آن انجام ، سامانه آزمایشی طراحی و پس از طی مراحل اداری از این سامانه رونمایی خواهد شد. در این سامانه فقط تمامی موضوعات مربوط به شبکه فروش از قبیل جذب الکترونیکی نماینده،پرسشنامه ادواری رضایت مندی نمایندگان (پارنت) ، پایش نمایندگان( نشان)و دسترسی به تمامی بخشنامه های ارسالی گذشته مربوط به حوزه امور نمایندگان که از طریق مدیریت امور شعب و نمایندگان و همچنین بیمه مرکزی ابلاغ گردیده است قابل بهره برداری است.