روسای ادارات کل روابط عمومی و مدیریت ریسک و تطبیق پست‌بانک‌ایران منصوب شدند
روسای ادارات کل روابط عمومی و مدیریت ریسک و تطبیق پست‌بانک‌ایران منصوب شدند
شبکه اقتصادوتجارت : دکتر شیری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران طی احکام جداگانه‌ای، سیدرحمان حسین‌پور را به سمت رییس اداره‌کل روابط‌عمومی و مجید رضایی را به سمت رییس اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق این بانک منصوب کرد.

 در بخشی از متن حکم آنها آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اخلاق اسلامی و حرفه‌ای و با برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت، توان و قابلیت‌های مجموعه کارکنان آن مدیریت و تعامل سازنده با واحدها در تحقق اهداف بانک، مؤفق و مؤید باشید.

بنابراین گزارش: سیدرحمان حسین‌پور بیش از ۲۵ سال سابقه در پست‌بانک‌ایران دارد و ریاست اداره‌کل روابط عمومی و حوزه مدیریت، دبیری هیأت مدیره و معاونت اداره‌کل روابط عمومی از مهمترین سوابق اجرائی وی می باشد.
همچنین مجید رضایی دارای ۲۲ سال سابقه در پست بانک ایران است و مدیریت پست بانک استان کردستان و منطقه ۱۷ تهران، ریاست اداره‌کل روابط عمومی، معاونت اداره کل حوزه مدیریت و اداره‌کل بانکداری خرد و امور باجه‌ها از مهمترین سوابق اجرایی وی می‌باشد